Edycja użytkownika

Aby zmienić nazwę użytkownika należy kliknąć w ikonkę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmianę i akceptujem klikając "zapisz".

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "Ok".