Wprowadzenie

DMSshop umożliwia sprawne i szybkie zarządzanie sklepem internetowym. Dzięki niemu mamy możliwość dokonywania zmian w menu i treści oraz rozszerzania strony o nowe podstrony, jak i dodawania, modyfikowania produktów, śledzenia statystyk, pełnego śledzenia obrotów. Poniżej przedstawiony jest ekran po zalogowaniu:

Lewy panel strony administracyjnej służy do nawigacji i zarządzania strukturą menu. Prawy panel - część środkowa strony odpowiada za zarządzanie zawartością, które zostały omówione w kolejnych działach instrukcji.