Informacje podstawowe

Symbole służą do edycji wybranej części strony www. Mamy możliwość tworzenia nieokreślonej ilości. Administrator ma jednak możliwość tylko edycji treści symbolu. Niemoże dodawać symbolu poniważ jest on zagnieżdżony w kodzie html. Możemy również skorzystać z wbudowanej wyszukiwarki, dzięki której w łatwy sposób znajdziemy interesujący nas symbol.

Dodawanie symbolu

Aby dodać nowy symbol, należy w menu głównym przejść do zakładki "Slownik". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania symbolu. Dodajemy symbol, wypełniając formularz. Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Edycja symbolu

Aby zmienić właściwości symbolu należy kliknąć w ikonkę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "zapisz".

Usuwanie symbolu

Aby usunąć symbol, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "Ok".