Dodawanie dostępności

Za pomocą modułu "Dostępność" mamy możliwość tworzenia nieograniczonej ilości szablonów dostępności towaru (np. "wysyłamy w ciągu 4 dni" ). Aby dodać nowy szablon dostępności, należy w menu głównym wybrać zakładkę "Dostępności". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania szablonu dostępności. Dodajemy szablon, wypełniając pole "Nazwa". Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Edycja dostępności

Aby zmienić nazwę dostępności klikamy w ikonkę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiane i akceptujem linkiem "zapisz".

Usuwanie dostępności

Aby usunąć szblon dotępności, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "Ok".