Dodawanie bannera

Aby dodać banner, należy w menu głównym kliknąć zakładkę "Bannery". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno edycji bannerów. Dodajemy banner klikając w link przeglądaj, konfigurujemy jego wlaściwości i zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunkek:

Edytowanie bannera

Aby edytować baner należy kliknąć w ikonę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "zapisz".

Usuwanie bannera

Aby usunąć banner, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Następnie ukaże nam się komunikat na środku ekranu akceptujemy usunięcie klikając "OK".