Statusy

Statusy poajwiają się w liście w zamówieniu towaru. Aby dodać nowy status, należy w menu głównym wybrać zakładkę "Statusy". W ukazanym okienku klikamy link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania statusu. Dodajemy status, wypełniając pole "Nazwa". Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższe rysunki:

Edytowanie statusu

Aby edytować status należy kliknąć w ikonę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "zapisz".

Usuwanie statusu

Aby usunąć status, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "Ok".