Kreator formularzy

Zakładka ta pozwala na tworzenie nieograniczonej liczby formularzy do wykorzystania na www. Aby wykorzystać stworzony formualrz należy w treści dodawanego wiersza wpisać formułe:

Tworzenie formularza

Wybieramy zakładkę "Formularze", następnie wpisujemy nazwe naszego formularza w pole "Dodaj formularz". Po dodaniu wybieramy nasz formularz. Po prawej stornie pojawia nam się możiwosć edycji formularza. Klikamy dodaj aby stworzyć nowe pole. Po kliknięciu dodaj otwiera nam się formularz dodawania pola formularza, mamy opcje takie jak:

 • Nazwa ( wpisujemy nazwę która pojawi się obok pola, np. Imię i nazwisko )
 • Typ pola
  • pole tekstowe  ( standardowe pole jedno liniowe )
  • pole tekstowe 5-liniowe ( pole tekstowe do wpisania dłuższej informacji )
  • checkbox ( pole do zaznaczenia, np. akceptacja regulaminu )
  • radio ( pole wyboru danej opcji, tylko jedna opcja może byc zaznaczona )
  • załącznik ( pole załączenia do meila jakiegoś pliku, np. cv )
  • select ( pole z rozwijaną listą )
  • nagłówek ( niejest polem, słuzy do rozdzielenia części formualrza, np. dane osobowe, dane firmy)
 • Typ pola opcje ( służy do wygenerowania opcji dla pól : radio, select. Opcje kolejno rozdzielane enterem ) 
 • Wymagane ( czy dane pole ma być wymagane )

Ilość pól formularza jest nieograniczona. Przykładowe stworzenie formularza i dodanie  pola przedstawiają poniższe rysunki:

Dodanie formularza do treści strony

Aby dodać do treści strony wcześniej stworzony formularz, należy w opisie wstawić go w formie @@@nazwa_formularza@@@  i zapisać. Przed jak i po wpisaniu znacznika z formualrzenm możemy dodawać dowolny opis, zdjęcia. Poniższy obrazek przedstawia dodanie wcześniej stworzonego formularza do treści storny www.

Konfiguracja wysyłki formularza

Wysłane zapytania - Export Excel

Aby wykonać Export Excel wysłanych zpaytań należy przejśc do zakładki "Formularze - Wysłane zapytania"  i wykonać czynności pokazane na poniższym rysunku: