Dostawcy

Zakładka ta pozwala na zdefiniowanie dostawców oraz przypisanie maili. W karcie produktu mamy możliwość wyboru dostawcy z pośród dododanych w tej zakładce opcji.

Dodawanie dostawcy

Aby dodać nowego dostawcę, należy w menu głównym kliknąć zakładkę "Dostawcy". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania dostawcy. Dodajemy dostawcę, wypełniając formularz. Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Edycja dostawcy

Aby zmienić nazwę dostawcy należy kliknąć w ikonkę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmianę i akceptujemy linkiem "zapisz". Kolejność kliknięć pokazuje poniższy rysunek:

Usuwanie dostawcy

Aby usunąć dostawcę, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "OK".