Zdjęcie w tekście

Zdjęcie otoczone tekstem można ustawić z lewej, w środku lub z prawej strony tekstu. Dokonujemy tego poprzez zmianę parametru "Wyśrodkowanie", co pokazują kolejne rysunki:

Na poniższym rysunku, pokazany jest efekt ustawienia parametru zdjęcia "Wyśrodkowanie" na "left".


Na poniższym rysunku, pokazany jest efekt ustawienia parametru zdjęcia "Wyśrodkowanie" na "center".

 

Na poniższym rysunku, pokazany jest efekt ustawienia parametru zdjęcia "Wyśrodkowanie" na "right".

 

Na ponizszym rysunku przedstawiony jest przykład zastosowania zaokrąglenia na rogach zdjęcia. Dokonuje się tego poprzez zmianę parametru "Obramowanie". Z lewej strony rysunku wybrano "Obramowanie" jako "1px proste", natomiast z prawej strony wybrano "Obramowanie" jako "1x24px zaokrąglone". Można jeszcze modyfikować wielkość zaokrąglenia poprzez ustawienie na "1x12px", "1x36px" lub całkowicie wyłączyć obramowanie, ustawiając je na "brak". Ustawienie zaokrąglenia na rogach zdjęcia można dokonać nie tylko na zdjęciu otaczanym tekstem, ale na wszystkich zdjęciach dodanych w wierszu podstrony.