Przenoszenie wierszy

Przeniesienie wierszy, polega na zaznaczeniu wiersza, który chcemy przenieść, następnie kliknięciu linka "Przenieś" i wskazaniu miejsca w strukturze menu, do którego chcemy przenieść wiersz.  Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Kopiowanie wierszy

Kopiowanie wierszy, polega na zaznaczeniu wiersza, który chcemy skopiować, następnie kliknięciu linka "Kopiuj" i wskazaniu miejsca w strukturze menu, do którego chcemy skopiować wiersze. Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek: