Dodawanie wiersza

Jeżeli chcemy dodać nowy wiersz do podstrony "Nowości", musimy wybrać daną podstronę klikając na jej nazwę w lewym panelu. W środkowym panelu rozwinie się lista wierzy danej podstrony, aby wywołać formularz dodawania nowego wiersza należy kliknąć na ikonę "dodaj" (  ) w środkowym panelu.

Lista wierszy danej podstrony

Po dodaniu wiersza (jeżeli nie zaznaczyliśmy pola powrót do edycji) zostaniemy przekierowani na listę wierszy dane podstrony.

Edycja wiersza

Po dodaniu nowego wiersza lub chęci edycji już istniejącego mamy możliwość dokonania dowolnej zmiany w zawartości wiersza przechodząc do jego edycji klikając na ikonę  wiersza którego chcemy edytować.