Załączanie zdjęć

Dodanie nowego zdjęcia polega na wciśnięciu przycisku "Przeglądaj" i wybraniu z listy danej fotografii, którą chcemy dodać do podstrony.
Po załączeniu zdjęć, ponownie wchodząc w edycje wiersza mamy możliwość zmiany parametrów załączonych zdjęć. Możemy ustawić ich rozmiar, wyśrodkowanie, obarmowanie, dołączyć podpis pod zdjęciem, nadać odsyłacz na zdjęcie.
  • Opcje - pole to umożliwia dodatkową zmiane parametrów obrazka,
    • opcja "bez powiekszenia" blokuje pokazywanie oryginalnie załączonego zdjęcia po klilknięciu na miniatury na stronie
    • opcja "otwórz link w nowym oknie" działa, jeżeli pole odsyłacz jest wypełnione i powoduje otwieranie w nowym oknie przeglądarki adresu www do którego zdefiniowaliśmy odsyłacz na zdjęciu.
  • Rozmiar - określa wielkość miniatury zdjęcia jaka pojawi sie na stronie
  • Obramowanie - określa, czy i jakie obramowanie bedzie miało zdjęcie
  • Odsyłacz - pole definiuje link na miniaturze na stronie
  • Wyśrodkowanie - definuje sposób ustawienia zdjęcia wzgledem tekstu