Tabele

Jeżeli chcemy dodać tabelę, musimy kliknąć na ikonę "Dodaj tabelę" (  ), wówczas pokaże nam się poniższe okienko, w którym mamy możliwość dobrania odpowiednich parametrów tabelki.
Po dodaniu tabeli, aby przejść do edycji własciwości komórki, czy całej tabeli należy wywietlić menu kontekstowe. Aby to uczynić, należy kliknąć prawym klawiszem myszy we właściwej komórce tabelki, po czym ukaże nam się poniższe menu kontekstowe: