Hiperłącza

Jeżeli chcemy nadać odsyłacz na zaznaczonym tekście, należy (nie musimy) kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczaczonym tekście i wybrać pozycję nadaj link i wówczas pokaże się okno dialogowe gdzie możemy przypisac link do strony www czy serwera ftp, bądź mamy możliwość wysłania na serwer i załączania pliku dowolnego fotmatu.

 
Można dodać w treśći linki tj. np. http://www.zaler.pl , mailto:zaler@zaler.pl