Wstawianie bannerów w treść podstrony

Aby dodać nasz banner do treści naszej podstrony, należy przejść do jej treść i w miejscu w którym ma pojawić się banner należy wpisać %%%nazwa_bannera%%% ( w naszym przypadku bedzie to %%%ban1%%%), kolejne czynności pokazują poniższe rysunki: