Wprowadzenie

Dynamic Menu System umożliwia sprawne i szybkie zarządzanie stroną internetową. Dzięki niemu mamy możliwość dokonywania zmian w menu i treści oraz rozbudowy strony Pozwala m.in. na administrację struktury strony, edycje tekstu, dodawanie zdjęć oraz wstawianie plikow pdf, word itp. Poniżej przedstawiony jest ekran po zalogowaniu:

Lewy panel strony administracyjnej służy do wyboru edytowanej części strony oraz do administracji
struktury strony. 
Część środkowa strony odpowiada za administrację zawartości wybranego elementu w lewym panelu.

Opis zakładek głównego menu

  • Zawartość - Edycja zawartosci strony, stuktury menu i tresci. 
  • Lewa kolumna (Prawa kolumna) - W tej zakładce edytujemy treść lewej i/lub prawej kolumny.
  • Słownik - Służy do edytowania stałych bloków strony np. stopki, nagłówka itp.
  • Statystyki oglądalności - Mamy dostęp do przeglądania szczegółowych statystyk oglądalności storny www.
  • Administratorzy - W tej zakładce mamy możliwość stworzenia profili administratorów, nadać im prawa edycji części strony, zmianę haseł dostępu do systemu cms.

Opcjonalne:

  • NewsLetter - Zarządzanie grupami maili, przypisywanie maili do grup.
  • NewsLetter szablony - Tworzenie szablonow oraz wysylka newslettera do wybranych grup.