Administratorzy

Zakładka ta pozwala na dodanie kolejnych kont do panelu wraz z możliwościa przypisania loginu hasła oraz zakładek do jakich będzie miał dany użytkownik.

Administratorzy dodawanie

Mamy możliwość przypisania praw dostępu do poszczególnych zakładek panelu, a przy zakładce "Zawartość", również mamy możliowość przypisania dostępu tylko do określonej części serwisu.

Wypełanimy kolejno formularz:

  • Login administratora (podajemy nazwe nowego administratora),
  • Hasło administartora (podajemy hasło),
  • Prawa dostępu (tu wybieramy z listy opcji, prawa dostępu do administrowania naszą witryną dla nowego administratora).