Informacje podstawowe

Zawartość podstrony budujemy z akapitów (wierszy). Każdy wiersz to tekst i zdjęcia ustawione w określony sposób. Dodawanie treści podzielonej na wiersze ułatwia pracę ze zdjęciami, bo nie musimy ich wstawiać bezpośrednio w tekst (tak jak np. Word) i formatować ich samodzielnie, a dodajemy je w przygotowane  do tego pola. Pozwala to nam na automatyczne tworzenie miniaturek, nadawanie na miniaturę w tekście linka do zdjęcia w oryginalnej wielkości, nadawanie obramowań itd.

Dodawanie wiersza

Jeżeli chcemy dodać nowy wiersz do danej podstrony, musimy wybrać daną podstronę klikając na jej nazwę w lewym panelu. W środkowym panelu rozwinie się lista wierszy danej podstrony, aby wywołać formularz dodawania nowego wiersza należy kliknąć na ikonę "dodaj" (  ) w środkowym panelu. Poniżej przedstawiony jest wypełniony formularz dodawanego wiersza:

Opis opcji:

  • Zapisz na - tu ustawiamy gdzie wiersz podstrony ma być zapisany w strukturze wierszy danej podstrony.
  • Tytuł - wpisujemy tytuł wiersza.
  • Tryb - wybieramy do jakiego trybu ma być przystosowany dany wiersz podstrony. Aby stworzyc tryb 2-kolumnowy, trzeba stworzyć 2 wiersze w trybie 2-kolumnowym. Przykład
  • Skracać tekst - zaznaczając opcje skracamy tekst, tworząc link więcej. Przykład
  • Przekierowanie linka więcej - wpisujemy url lub wybieramy podstronę ze struktury. Aby przekierowanie linka więcej działało musimy zaznaczyć opcję "Skracać tekst".
  • Opis - treść podstrony
  • Układ zdjęć - szablon w jakim będzie ustawiona treść względem zdjęć
  • 1 zdjęcie, 2 zdjęcie.. - wczytanie zdjęć do danego układu 
  • wróć do edycji - po zaznaczeniu tej opcji automatycznie po zapisaniu powracamy do edycji.

Opcjonalnie:

  • Formluarz konaktowy - po zaznaczniu opcji pojawi nam sie na końcu treści wiersza formularz kontaktowy.

Lista wierszy danej podstrony

Po dodaniu wiersza (jeżeli nie zaznaczyliśmy pola powrót do edycji) zostaniemy przekierowani na listę wierszy danej podstrony.

Efekt:

Edycja wiersza

Po dodaniu nowego wiersza lub chęci edycji już istniejącego mamy możliwość dokonania dowolnej zmiany w zawartości wiersza przechodząc do jego edycji klikając na ikonę  wiersza którego chcemy edytować.