Video w treści

Jeżeli chcemy umieścić w treści video FLV, musimy kliknąć na ikonę "Dodanie filmu FLV" (  ) i wówczas pokaże nam się poniższe okienko. Za pomocą tego okienka mamy możliwość wysłania pliku FLV na serwer, a następnie poprzez wybranie go z listy i "Zapisanie" możemy umieścić go w treści.

Aby z filmu zrobić plik FLV należy go przekonwertować programem który można pobrać tu.

Kliknij aby zobaczyć przykład