Linki więcej

Jeżeli w formularzu edycji wiersza zaznaczymy checkbox Skracać tekst, to wiersz na stronie zostanie wyświetlony ze skróconym tekstem do 200 znaków, oraz z widocznym jedynie zdjęciem Text zdjęcie. Możemy sami zdefiniować miejśce, do którego tekst zostanie skrócony.
Możemy również zdefiniować przekierowanie linka więcej na inną podstronę czy dowolny adres www.

Skracanie w wybranym miejscu

Wprowadzając w dowolnym miejscu tekstu znaki: ### (shift+3) , tekst zostanie skrócony do tego miejsca. Po kliknięciu więcej pojawi się cały tekst. 
Można też do wybrania miejsca skracania użyć: $$$ (shift+4). Działanie będzie analogiczne do ### , z tą różnicą że po kliknięciu więcej pojawi się tekst od znaków $$$.

Przekierowywanie linka więcej

Można przekierować link węcej na inną podstronę, jak i inną stronę www. Tekst wtedy niejest skracany. Pole to też nadaje przekierowanie na tekst czy też zdjęcie. Zdjęcia 1,2,3 mają własne pola odsyłaczy.

Link "więcej" pokazuje się wówczas gdy zaznaczymy opcję "skaracać tekst".

Definiowanie odsyłacza na zdjęciu otaczanym tekstem

Aby utworzyć link, na zdjęciu otaczanym tekstem, wystarczy zdefiniować pole ?przekierowanie linka więciej?. Jeżeli zaznaczymy również opcję skracaj sekcję, to przekierownie zostanie również użyte dla linka więcej.