Informacje podstawowe

Wstawki służą do edycji wybranych zdefiniowanych wartości. Dzięki tej zakładce możemy zdefiniować wybrane ważne wstawki teksttowe np. treści komunikatu po złożeniu zamówienia, czy też numerze konta sklepu uzywanego w generatorze druków przelewowych.

Dodawanie symbolu

Aby dodać nowy symbol, należy w menu głównym przejść do zakładki "Wstawki". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania symbolu. Dodajemy symbol, wypełniając formularz. Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Edycja symbolu

Aby zmienić właściwości symbolu należy kliknąć w ikonkę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "zapisz".

Usuwanie symbolu

Aby usunąć symbol, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "Ok".