Tworzenie kategorii systemowej i dodawanie do niej produktów

Aby utworzyć kategorię systemową należy utworzyć podstronę następnie przejsć do właściwości tejże podstrony, kolejno w polu "Typ podstrony" wybieramy "Systemowa". zapisujemy zmiany. Zauważymy że w prawym oknie niemamy możliwości dodania wierszy. Aby dodać produkt do kategorii systemowej, neleży przejść do innej podstrony i dodać produkt, w formularzu dodawania produktu w polu "Kategorie systemowe" widzimy dostępne podstrony systemowe, zaznaczamy do której chcemy przypisać nasz produkt, wypełniamy formularz i zapisujemy. Nasz produkt został dodany do wybranej przez nas Kategori systemowej. Kolejność kliknięc pokazują poniższe rysunki: