PDFy

Trzy pliki wstawione w tekscie

W celu stworzenia podstrony, na której będą trzy pliki z linkami w tekście, musimy wykonać czynności opisane na poniższych rysunkach:

  Powtarzamy punkty od 3 do 6 jeszcze dwa razy i uzyskamy efekt pokazany tak jak na poniższym rysunku: