Przenoszenie produktów

Przeniesienie wiersza z produktem, polega na zaznaczeniu wiersza którego chcemy przenieść, kliknięciu linka "Przenieś" i wskazaniu miejsca w strukturze menu, do którego chcemy przenieść wiersz. Możemy przenosić kilka wierszy jednocześnie. Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Kopiowanie produktów

Kopiowanie wierszy produktów, polega na zaznaczeniu wiersza którego chcemy skopiować, kliknięciu linka "Kopiuj" i wskazaniu podstrony w strukturze menu, do której chcemy skopiować wiersz. Możemy również kopiować kilka wierszy jednocześnie. Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek: