Edycja produktów

Aby edytować produkt należy kliknąć w ikonę "edytuj" (  ), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć pokazują poniższe rysunki:

Usuwanie produktów

Aby usunąć produkt, należy kliknąć w ikonkę "usuń" (  ). Gdy ukaże nam się komunikat na środku ekranu klikamy "OK".