Rabaty czasowe

Podstawowym typem rabatów, który jest najczęściej wykorzystywany są rabaty czasowe. Pozwalają na określenie czasu aktywności rabatu, jego wartości od ceny bazowej i promocyjnej wyrażonej w procentach oraz opcjonalne produktów, których ma dotyczyć.

Rabat od obrotu

Określamy tutaj wysokość rabatu w procentach oraz kwotę za jaką klient musi zrobić zakupy, aby skorzystać z oferty.

W tego typu mechanizmie najczęściej stosuje się progi kwotowe. Oznacza to, ze wraz ze wzrostem obrotu, wzrasta wartość udzielanego rabatu. Wartość obrotu wyznacza suma wszystkich dokonanych zakupów, za pomocą jednego konta użytkownika.