Notatki i przypomnienia

Wybieramy z lewego menu zakładki > Konta klientów / Notatki > Notatki lub Przypomnienia, służą one do katalogowania zaplanowanych działań oraz organizacji pracy. Notatki zawierają pola do wpisania takie jak: imię i nazwisko klienta, dane kontaktowe oraz właściwą treść notatki. Przypomnienia dodatkowo posiadają pola: przypomnij o (wprowadzamy datę i godzinę) oraz status (do zrobienia/wykonane).

Najbliższe przypomnienia wyświetlają się w głównym ekranie panelu administracyjnego. W tym miejscu można równie dodawać i edytować notatki i przypomnienia.