Dostawcy

Zakładka ta pozwala na zdefiniowanie dostawców oraz przypisanie maili. W karcie produktu mamy możliwość wyboru dostawcy z pośród dododanych w tej zakładce opcji.

Administracja dostawcami

Aby dodać nowego dostawcę, należy w menu głównym wybrać zakładkę Konfiguracja - Sklepu, a następnie "Dostawcy". W ukazanym okienku klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się okno dodawania dostawcy. Dodajemy dostawcę, wypełniając formularz. Zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". 

Zmiana nazwy dostawcy lub jego adresu email polega na wybraniu z listy dostawców ikony "edytuj" (edit), następnie pojawi nam się okno edycji. Wprowadzamy zmiany i akceptujemy linkiem "zapisz". 

Wybierając ikonę "usuń" (delete), możemy usunąć dostawcę. Gdy ukaże nam się komunikat potwierdzający usunięcie, należy kliknąć "OK".