Przenoszenie produktów

Przeniesienie wierszy z produktami, polega na ich zaznaczeniu, kliknięciu link "Przenieś i wskazaniu miejsca w strukturze menu, do którego chcemy przenieść wiersze. Możemy przenosić jeden lub kilka wierszy jednocześnie.

Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek: