Produkty polecane

Do dowolnego produktu możemy przypisać produkty polecane, czyli listę towarów prezentowana poniżej opisu produktu właściwego.

Moduł ten stosowany jest także do produktów komplementarnych, czyli asortymentu wzajemnie się uzupełniającego. Przykładem może być odkurzacz oraz jego produkty komplementarne takie jak: szczotki, worki, filtry.

Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek:

Możliwe jest zaznaczanie kilku produktów jednocześnie. Przy użyciu klawisza Shift, możemy zaznaczyć listę produktów, czyli wybieramy pierwszą i ostatnią pozycję klikając myszką. Natomiast przy użyciu klawisza Ctrl wybieramy poszczególne produkty.

Usuwanie produktów polecanych odbywa się poprzez podwójne kliknięcie w odpowiednią nazwę asortymentu.

Przykład