Edycja grupowa

Zadaniem tego modułu jest możliwość grupowej zmiany atrybutów w produktach. System pozwala określić rodzaj wykonywanej operacji (nie zmieniaj / zastąp / dodaj) w zależności od typu pola oraz wprowadzić nową wartość atrybutu.

Kolejność kliknięć przedstawiają poniższe rysunki:

Rodzaj pola Rodzaj operacji
Select nie zmieniaj, zastąp, 
Multiple select nie zmieniaj, zastąp, dodaj
Checkbox nie zmieniaj, zastąp
Pole opisowe nie zmieniaj, zastąp
Pole opisowe - Tagi nie zmieniaj, zastąp, dodaj

Edycja produktów - export/import

System CMS pozwala na grupową edycję kodów produktu, cen, dostępności oraz stanu magazynowego pomocy programu Microsoft Excel. Służy do tego moduł "Edytuj ceny/dostępności produktów offline". Po jego wybraniu należy wygenerować plik z bazą produktów, nanieść korekty (zapisując w tym samym rozszerzeniu) oraz go importować.