Przypisanie do kategorii systemowej

Aby przypisać produkt do danej kategorii systemowej, trzeba wejść w edycję produktu i w polu "Systemowe kategorie" wybrać kategorie która nas interesuje.  Przytrzymując kalwisz "ctrl" możemy wybrać kilka kategorii lub odznaczyc niechcianą kategorię.