Dodawanie produktów

Aby dodać produkt, należy w menu kliknąć podstronę do której chcemy dodać produkty. Przchodzimy do właściwości podstrony, wybieramy typ podstrony "produkty". Następnie kliakmy zapisz. Klikając ponownie na podstronę którą edytowaliśmy. W prawej cześci klikamy w link "dodaj", po czym otworzy się formularz dodawania produktów. Dodajemy produkt poprzez wypełnienie formularza, zatwierdzamy dodanie linkiem "dodaj". Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunkek:

Opis pól formularza właściwości podstrony:

Na powyższym rysunku, oprócz zmiany nazwy można również zedytować następujące pola:

 • Tytuł - nazwa linka z menu,
 • Nazwa pliku - nazwa zostanie wyświetlona w pasku adresu przeglądarki,
 • Rabat - wpisujemy rabat na dane produkty znajdujące się w tej podstronie,
 • Typ podstrony - wybieramy z listy jaki typ ma mieć nasza podstrona,
  • Produkty - w tym typie podstrony, nad produktami pojawią się wiersze opisowe,  pod - produkty. Jeżeli dana podstrona ma podkategorie, a nie ma własnych produktów, produkty zostaną pokazane ze wszystkich podkategorii,
  • Podstrona opisowa  - w tym typie podstorny, nad produktami pojawią się wiersze opisowe, pod zaś produkty, ale tylko dodane do tej konkretnie podstrony (inaczej niż w podstronie produktowej),
  • nagłówek - tytuł podstrony będzie nagłówkiem w menu, niebędzie możliwości dodania treści jak i produktów,
  • systemowa - to kategoria produktowa, gdzie mamy możliwość przypisania produktu do wybranej przez nas podstrony systemowej, poprzez zaznaczanie w karcie produktu "systemowe kategorie" nazwy podstrony systemowej do której chcemy dany produkt wprowadzić. Dzięki kategoriom systemowym mamy możliwość dodania produktu do więcej  niż 1 kategorii, czy łatwe stworzenie podstron jak nowości, promocje, wyprzedaż bez konieczności ponownego wprowadzania produktów,
  • mapa podkategorii - w tym typie podstrony mamy listing dotepnych podkategori.
 • Ukryty - zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie podstrony w menu (dostępna dalej przez wpisanie docelowego adresu, bądź przez wprowadzone ręcznie linki w treści),
 • Odsyłacz - opcja umożliwia przekierowanie linka w dowolne miejsce (np. adress url  lub po klinięciu ikonki ( ) możemy wybrać ze struktury menu podstronę do której ma się odnosić dany link menu), 

 

Opis pól formularza:

Nazwa -
wpisujemy nazwę produktu,

Dostawca - wybieramy dostawcę z listy. Aby dodać nowego dostawcę do listy lub usunąć istniejącego, należy w menu głównym wybrać link "Dostawcy" i wprowadzić zmiany,

Producent - wybieramy producenta z listy. Aby dodać nowego producenta do listy lub usunąć istniejącego, należy w menu głównym wybrać link "Producenci" i wprowadzić zmiany,

Kod paskowy - wprowadzamy w pole kod paskowy produktu,

Waga gram - wprowadzamy wagę produktu w gramach,

Cena hurtowa - cena zakupu towaru u hurtownika. (Wymagana do obliczania zysku w statystyce),

Dostepność - wybieramy z listy czas w jakim zostanie wysłany produkt do odbiorcy. Jeżeli produkt będzie niedostępny, niebędziemy mieli możliwośći dodania prduktu do koszyka. Listę można modyfikować w menu głównym w zakładce "Dostępność",

Systemowe kategorie - W tym polu przypisujemy produkty do kategorii systemowych.
Dzięki kategoriom systemowym mamy możliwość dodania produktu do więcej  niż 1 kategorii, czy łatwe stworzenie podstron jak nowości, promocje, wyprzedaż bez koniecznosci ponownego wprowadzania produktów,