Przenoszenie i kopiowanie wierszy

Przeniesienie lub kopiowanie wierszy, polega na zaznaczeniu wierszy, który chcemy przenieść/skopiować, następnie kliknięciu linka "Kopiuj"/"Przenieś" i wskazaniu miejsca w strukturze menu, do którego chcemy skopiować/przenieść wiersz.

Kolejność kliknięć przedstawia poniższy rysunek: