Newsletter

Newsletter pozwala na wysyłanie seryjne maili do klientów i osób, które zapisały sie do listy mailingowej przez formularz na stronie.

Mail tworzymy z tekstu, zdjęć. Zalecamy nie stosowanie dużej ilości zdjęć w mailach, gdyż są wysyłane jako ukryte załączniki nie zaś jako linki do plików na Państwa serwerze.

Dodawanie szblonu

Po zalogowaniu do panelu administracyjnego CMS należy wybrać z lewego manu "Newsletter szablony", wówczas w prawej części okna ukaże się ich lista lub brak.

Wybieramy przycisk "Dodaj" i wypełniamy szablon.

Specyfikacja szablonu

Szablon Newsletter składa się z:

  • Tematu - Temat wiadomości e-mail z newsletterem,
  • Stopki informacyjnej - Informacja o usunięciu adresu e-mail z bazy mailingowej,
  • Rodzaju szablonu - Możemy opcjonalnie dołączyć do szablonu top,
  • Treść - Treść właściwa newslettera,
  • Treść tekstowa -  Treść zastępcza newslettera, tutaj należy umieścić treść właściwą w postaci czystego tekstu,
  • Główne zdjęcie - Obraz umieszczany nad treścią szablonu,
  • Załącznik - Plik dołączony do szablonu,

Newsletter testowy

Wysłanie maila z newsletterem testowym wykonuje się poprzez wybranie ikony "Podgląd" odpowiadającej wybranemu szablonowi, wprowadzeniu adresu e-mail i potwierdzeniu wysłania wiadomości.

Po wysłaniu newslettera otrzymujemy potwierdzenie poprawności wysłania, wraz z listą adresów e-mailowych na które został wysłany.