Praca z tekstem

Pole tekstowe wyposażone w edytor pozwala na dowolną modyfikację treści w trybie wizualnym. Oznacza to, że od razu możemy obejrzeć efekt naszych działań. Za pomocą edytora możemy definiować: wielkość i kolor czcionek, pogrubienie, podkreślenie, dodawać wypunktowania, tabele, linki, zdjęcia oraz obsadzać filmy z witryn zewnętrznych (YouTube).

Przybornik został podzielony na sekcje zgodnie z ich głównymi funkcjami:

 • 1 wiersz:
  • Formatowanie czcionki (np. pogrubienie, kursywa, indeks górny),
  • Formatowanie testu (np. lista, wyśrodkowanie tekstu),
  • Kopiowanie/wklejanie testu,
  • Standaryzacja formatowania,
 • 2 wiersz:
  • Format czcionki,
  • Rodzaj czcionki,
  • Rozmiar czcionki,
  • Kolor tekstu/tła,
  • Obiekty zewnętrzne (obrazy, filmy, tabele),
  • Odsyłacze,
  • Źródło i podgląd tekst,
Podczas kopiowania treści z programów zewnętrznych np. Word, Excel, należy pamiętać o usunięciu (usun) lub standaryzacji (standaryzuj) stylów, w celu poprawnego formatowania oraz wyeliminowania problemów z niepoprawnością wyświetlania.

Informacje dodatkowe

Zalecamy dodawanie zdjęć w tekście tylko wtedy, gdy przez pola formularza edycji wiersza nie jest to możliwe. Pozwoli to Państwu uniknąć problemów z ustawieniem zdjęć. Możliwość dodawania zdjęć w tekście ma na celu umożliwienie dodawania ikon w tabelkach i innych małych elementów graficznych. Zdjęć nie należy wstawiać przez schowek (kopiuj, wklej), gdyż nie zostaną wysłane na Państwa serwer.

Umieszczając zdjęcia za pomocą pól do tego przeznaczonych (np. Zdjęcie 1, Zdjęcie 2) bezpośrednio z poziomu CMS, pliki zostają przesyłane bezpośrednio na Państwa serwer. Dodatkowo automatycznie generowana jest tzw. miniaturka, czyli zdjęcie dostosowane do określonego rozmiaru. Zadaniem tego zabiegu jest ograniczenie przesyłania zbędnych danych, a co za tym idzie przyspieszenie ładowania Państwa strony.

Różnica między "Enter", a "Shift Enter" jest taka, iż po wciśnięciu klawisza "Enter" przechodzimy do kolejnego akapitu. Jeżeli użyjemy kombinacji klawiszy "Shift+Enter" kursor przeskoczy nam do kolejnej linii (nie akapitu).