Tabele

Jeżeli chcemy dodać tabelę, musimy kliknąć na ikonę "Tabela", wówczas pokaże nam się poniższe okienko, w którym mamy możliwość dobrania odpowiednich parametrów tabelki.

Po dodaniu tabeli, aby przejść do edycji właściwości komórki, czy całej tabeli należy wyświetlić menu kontekstowe. Aby to uczynić, należy:

 • Ustawić kursor tekstowy w komórce, którą chcemy edytować.
 • Kliknąć prawym klawiszem myszy w obrębie komórki, którą chcemy edytować.
 • Wówczas wyświetli się menu kontaktowe w postaci:

Za pomocą menu kontaktowego można edytować, dodawać, usuwać komórki, wiersze oraz kolumny.

Przykład:
Aby zmienić kolor tła komórki należy:

 • Wybrać z menu "Komórka" > "Właściwości komórki"
 • W polu kolor tła wpisujemy nawę koloru za pomocą formy hexadecymalnnej w notacji RGB (np. #000000 oznacza kolor czarny) lub wybieramy kolor z przybornika.
 • Potwierdzamy zmiany zapisem.

Forma graficzna tabeli

Forma graficzna tabeli

We właściwościach tabeli mamy możliwość wyboru jej formy graficznej.

Dostępne formy:

 • Obramowanie proste (wszystkie krawędzie w tym samym kolorze),
 • Podkreślenia (widoczne są jedynie krawędzie poziome w postaci linii podkreślających wiersze),
 • Zebra (wiersze mają przemienny kolor tła biały i szary),
 • Proste + hover (wszystkie krawędzie w tym samym kolorze + podświetlenie wiersza po najechaniu kursorem),
 • Podkreślenia + hover (krawędzie poziome w postaci linii podkreślających wiersze + podświetlenie wiersza po najechaniu kursorem),
 • Zebra + hover (przemienne kolory tła wierszy biały i szary + podświetlenie wiersza po najechaniu kursorem),

Jak wkleić tabele z Word/Excel

Aby dodać i sformatować tabelkę wstawioną z Worda/Excela, należy wykonać czynności przedstawione poniżej:

1. Wklejamy tabelkę z Worda i następnie klikamy w ikonkę standaryzuj, aby wyczyścić zbędne style.

2. Po wyczyszczeniu stylów mamy prostą tabele, aby ją teraz sformatować wg naszych wymogów klikamy prawym klawiszem myszy w obręb tabeli i z rozwiniętego menu wybieramy "Właściwości tabeli".

3. Wyświetla nam się okienko właściwości. Dokonujemy w nim niezbędnych zmian i potwierdzamy je zapisem.