Właściwości podstrony

Rozwinięcie kategorii menu skutkuje pojawieniem się dodatkowych opcji: usunięcia (delete), przesuwania (up down) oraz edycji właściwości podstrony (edit). Po wybraniu ostatniej z nich otrzymamy następujący widok:

Zawartość właściwości podstrony

Powyższy rysunek zawiera jedynie schematyczną edycję podstrony, poniżej przedstawiamy funkcje każdego pola:

 • Tytuł - nazwa podstrony
 • Nazwa pliku - unikalna nazwa podstrony składająca się ze znaków a-z, 0-9 i znaku -
  Nazwa ta musi być unikalna dla całej strony oraz składać się tylko z dozwolonych znaków. Nieprawidłowe znaki zostaną usunięte podczas procesu zapisywania. Poprawne wypełnianie tego pola jest ważne dla pozycjonowania. np. podstrona Oferta dla firm w polu nazwa pliku powinna mieć wpisane: oferta-dla-firm, jeżeli już gdzieś taka podstrona występuje należy wprowadzić oferta_dla_firm1.
  Zaowocuje to adresem do podstrony w postaci: www.strona.pl/oferta-dla-firm 
 • Ukryty - opcje publikacji podstrony
  • Publikuj - podstrona jest w pełni publikowana
  • Nie pokazuj w menu - nazwa podstrony nie będzie widoczna w menu, ale dalej można zobaczyć jej zawartość, wpisując bezpośredni adres, bądź wchodząc z ręcznie wprowadzonego przekierowania (np. w tekście)
  • Ukryty - podstrona nie jest widoczna w menu oraz po bezpośrednim wprowadzeniu adresu
  • Tylko podgląd - podstrona jest widoczna tylko w trybie podglądowym
 • Odsyłacz - opcja umożliwia przekierowanie podstrony menu w dowolne miejsce. Jeżeli przekierowanie ma kierować na podstronę na Państwa stronie proszę posłużyć się ikonką odsyłacz, "Zdefiniowany link" uodporni to na zmiany pola nazwa pliku podstrony docelowej.
 • Typ podstrony - rodzaj układu/formy wyświetlanych treści. Najczęściej występują:
  • Podstrona opisowa - tryb dedykowany do podstron informacyjnych, pozwala na dowolną modyfikację tekstu i zdjęć
  • Produkty - tryb produktowy służący do budowy bazy produktowej
  • Aktualności - wpisy posiadają określony układ i segregowane są po dacie dodania
  • Realizacje - prezentacja galerii realizacji za pomocą wyszczególnionych boksów
 • Meta title - Tytuł zakładki pojawiający się w nagłówku przeglądarki
 • Meta description - Opis zakładki widoczny w przeglądarce