Przenoszenie podstrony

Podstrony przenoszone są wraz z pod linkami, zachowując strukturę i treść podstron podrzędnych przenoszonej podstrony.

Kopiowanie podstrony

Kopiując podstronę, nie kopiujemy podstron podrzędnych.