Podstawowy

Dwa zdjęcia otoczone tekstem jedno z lewej strony, drugie z prawej, oba bez skracania

W celu stworzenia podstrony, na której znajdują się dwa zdjęcia otoczone tekstem, jedno z lewej strony, drugie z prawej, oba bez skracania, musimy wykonać czynności opisane na poniższych rysunkach:

Efekt pokazany został na poniższym rysunku: