Załączanie zdjęć

Dodanie nowego zdjęcia polega na wciśnięciu przycisku "Przeglądaj" i wybraniu z listy danej fotografii, którą chcemy dodać do podstrony.
Po załączeniu zdjęć, ponownie wchodząc w edycje wiersza mamy możliwość zmiany parametrów załączonych zdjęć. Możemy ustawić ich rozmiar, wyśrodkowanie, obarmowanie, dołączyć podpis pod zdjęciem, nadać odsyłacz na zdjęcie.
  • Opcje - pole to umożliwia dodatkową zmiane parametrów obrazka,
    • opcja "bez powiekszenia" blokuje pokazywanie oryginalnie załączonego zdjęcia po klilknięciu na miniaturę na stronie,
    • opcja "otwórz link w nowym oknie" działa jeżeli pole odsyłacz jest wypełnione i powoduje otwieranie w nowym oknie przeglądarki adresu www do którego zdefiniowaliśmy odsyłacz na zdjęciu,
  • Rozmiar - określa wielkość miniatury zdjęcia jaka pojawi sie na stronie,
  • Obramowanie - określa czy i jakie obramowanie bedzie miało zdjęcie,
  • Odsyłacz - pole definiuje link na miniaturze na stronie,
  • Wyśrodkowanie - definuje sposób ustawienia zdjęcia wzgledem tekstu,