Skracanie tekstu (linki więcej)

Jeżeli w formularzu edycji wiersza zaznaczymy checkbox Skracać tekst, to wiersz na stronie zostanie wyświetlony ze skróconym tekstem. Możemy sami zdefiniować miejsce, do którego tekst zostanie skrócony oraz zdefiniować przekierowanie linka więcej na inną podstronę czy dowolny adres www.

Link "Więcej" pokazuje się tylko, gdy zaznaczymy opcję "Skracać tekst".

Przykład

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem
więcej

Skracanie w wybranym miejscu

Wprowadzając w dowolnym miejscu tekstu znaki: # # # (shift+3) , tekst zostanie skrócony do tego miejsca. Po kliknięciu więcej pojawi się cały tekst
Można też do wybrania miejsca skracania użyć: $ $ $ (shift+4). Działanie będzie analogiczne do  , z tą różnicą że po kliknięciu więcej pojawi się tylko tekst od znaków $ $ $.

Symbole należy wprowadzać łącznie, bez separowania innymi znakami.

Przekierowywanie linka więcej

Link więcej można przekierować na inną podstronę wewnętrzną lub osobną stronę www. Tekst wtedy nie jest skracany. 

Utworzenie takiego przekierowania składa się z dwóch elementów: zaznaczenia checkboxa "Skracać tekst" i wyboru miejsca odesłania w polu "Więcej". Przekierowanie do podstrony wewnętrznej wykonuje się poprzez wybranie ikony globusu, wówczas wyświetli się struktura strony. Należy z niej wybrać odpowiednie miejsce i potwierdzić naniesienie zmian zapisem. Aby przekierować do witryny zewnętrznej wystarczy wkleić odpowiedni adres strony.

Przykład odesłania wewnętrznego

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

więcej