Hiperłącza

Jeżeli chcemy nadać odsyłacz na wybranym tekście do podstrony wewnątrz strony internetowej, innej strony internetowej, pliku lub adresu e-mail, należy wybrać ikonę "Wstaw/edytuj odnośnik" (hiper). Znajduje się ona w drugim wierszu przybornika pola opisowego, w 2 drugiej sekcji od prawej strony. Wówczas pokaże się okno dialogowe:

Aby utworzyć odsyłacz należy wykonać następujące czynności:

  • Odsyłacz do podstrony wewnętrznej (W zakładce Informacje wybieramy przycisk Linkuj do podstrony, a następne w wyświetlonej strukturze strony wybieramy odpowiednie miejsce),
  • Odsyłacz do innej strony internetowej (W polu Adres URL wprowadzamy adres internetowy strony www np. www.zstudio.pl)
  • Odsyłacz do pliku (Wybieramy przycisk Repozytorium plików, który kieruje nas do miejsca przechowywania plików lub w zakładce Wyślij przesyłamy plik)
  • Odsyłacz do adresu e-mail (W polu Typ odnośnika wybieramy Adres e-mail oraz w polu Adres e-mail wpisujemy adres np. biuro@zstudio.pl)

Otwieranie w nowym oknie

W przypadku odsyłaczy do adresu strony internetowej lub pliku mamy możliwość określenia ich sposobów otwierania. W zakładce Obiekt docelowy określonych jest kilka sposobów. Najczęściej stosowane jest otwieranie w Nowym oknie.