Wydruki

Panel pozwala generować dla wybranych zamówień dokumenty PDF zawierające:

  1. Kartę zamówienia (Drukuj)
  2. Wypełnione druki przelewowe. Przewidziane do wysyłek pobraniowych. (Druk przelew)
  3. Lista nadawcza. Dla poczty (Lista nadawcza)
  4. Etykiety z adresami wysyłki - (Adresy)

Druk pełnego zamówienia

Druk przelewu

Lista nadawcza

Adresy