Dodanie pliku Video do treści

Aby dodać plik video do treści należy przekonwertować plik do formatu FLV (programy można pobrać tu), po czym należy wykonać czynności przedstawiona na poniższych rysunkach:

1. Konwertujemy plik video na FLV. Pobieramy program do konwersji, wypakowywujemy go i następnie uruchamiamy. Wykonujemy kroki pokazane na rysunku poniżej:

2. Wykonujemy konwersję która ma na celu dodanie znaczników meta do video, co pozwoli na przewijanie filmu w playerze.
3. Po wcześniejszym skonwertowaniu pliku możemy przejść do jego wczytujemy do edytora tekstu.
Efekt na stronie www: