Tabele

Jeżeli chcemy dodać tabelę, musimy kliknąć na ikonę "Dodaj tabelę" (  ), wówczas pokaże nam się poniższe okienko, w którym mamy możliwość dobrania odpowiednich parametrów tabelki.

Po dodaniu tabeli, aby przejść do edycji własciwości komórki, czy całej tabeli należy wywietlić menu kontekstowe. Aby to uczynić, należy:

1. Ustawić kursor tekstowy w komórce, którą chcemy edytować

2. Kliknąć prawym klawiszem myszy w obrębie komórki, którą chcemy edytować.

po czym ukaże nam się poniższe menu kontekstowe: