Przenoszenie podstrony

Podstrony przenosimy wraz z podlinkami zachowując strukturę podstron podrzędnych przenoszonej podstrony.
Przenosząc podstronę, przenosimy również jej podlinki. Należy zwracać uwagę przy przenoszeniu podstron z podlinkami, gdyż jeżeli w docelowej podstronie nie będzie już dostępnych poziomów na zapisanie podlinków podstrony przenoszonej, zostaną zapisane one na tym samym poziomie co podstrona przenoszona, a nie jako jej podlniki.

Kopiowanie podstrony

Kopiując podstronę, nie kopiujemy podstron podrzędnych.