Import adresów e-mail

Mamy możliwość importu adresów e-mail zapisanych jako:

  • Arkusz Excel (po zapisz jako CSV)
  • Plik plik tekstowy, htmlowy, doc (po zapisz jako dokument XML),
  • Xls (po zapisz jako dokument XML)
  • Xml z emailami do odnalezienia i wczytania:

Listę adresów e-mail tworzymy w osobnych komórkach lub rozdzielamy znakiem nowej linii (enter). Następnie wczytujemy go poprzez formularz dostępny pod linkiem Import.

Przykładowe pliki

Import

Po wczytaniu pliku wyświetli się raport o poprawności operacji.

Grupa z wczytanymi adresami e-mail