Zamówienia

W tej zakładce mamy możliwość zarządzania zamówieniami, zmianą statusu, uwag czy też możemy przeglądać informacje o zamówieniach.

Po wejściu w zakładkę zamówienia, mamy prezentowane zamówienia o statusie Przyjęte. Dla zmiany filtru należy zmienić ustawienie filtru.

Edycja zamówienia

Aby przejść do edycji zamówienia należy kliknąć na ikonę   zamówienia, które chcemy edytować.