Wysyłanie NewsLetterów

Po wejściu w zakładkę "Newsletter szablony", należy wybrać ikonę "Wyślij newsletter". Następnym krokiem jest opcjonalne wprowadzenie daty i godziny opóźnionego wysłania maili i wybranie bazy mailingowej, czyli grupy z adresami e-mail. Po wysłaniu wiadomości widoczny jest komunikat informujący o liczbie poprawnych i nie poprawnych wysłań.

W trakcie wysyłania e-maili do dużej bazy odbiorców otrzymamy widok postępu prac w postaci zwiększającej się listy adresatów.

Po wysłaniu newslettera otrzymujemy potwierdzenie poprawności wysłania, wraz z listą adresów e-mailowych na które został wysłany.

W przypadku newsletterów z odroczonym terminem wysłania otrzymamy komunikat o wysłaniu operacji do kolejki.